Afrapportering for beton, stål og træøvelsen.

Indledning

På 3.semester på byggeteknisk højskole i Haslev gennemfører vi nogle indledende øvelser til at klargøre os til selve eksamensøvelsen. Alle tre øvelser er baseret omkring et malerværksted.

Betonøvelsen

I betonøvelsen arbejdes med bagmurselementer af jernarmeret beton. Der udføres tegninger som tænkes fremstillet af den projekterende samt nogle fremstillet af selve elementfabrikken (produktionstegninger). Derudover er der en del planlægning og styring i form af kvalitetskontrol samt nogle få bæreevneberegninger.

Betonelementerne tænkes fremstillet på fabrik hvor man dertil skal udføre elementtegningen. På elementtegningen er anført nogle mål samt arealer og vægt. På den måde kan produktionsfirmaet hurtigt finde en pris og sende et tilbud. Elementtegningen udføres af den projekterende.

Når elementtegningen er modtaget kan produktionen gå i gang med at fremstille produktionstegningen. Denne tegning gør brug af en amerikansk afbildning, hvor man åbner elementet op som var det en papkasse så man kan se alle flader. Der udføres også et snit gennem elementet så man kan se armeringsplaceringen. Til slut er produktionstegningen forsynet med en tabel der indeholder informationer om de forskellige dele som vises på tegningen, bl.a. klippelængder for jernet, overfladekrav og betontype.

Når elementerne er fremstillet skal disse monteres. Dertil gøres brug af en montageplan hvorpå der er afbildet hvor elementerne skal placeres samt hvor store tolerancer der er. Tolerancerne er vigtige da der ofte opstår store unøjagtigheder ved betonelementfremstilling.

Ståløvelsen

I ståløvelsen skal der fremstilles et stort indgangsparti over nogle garageporte. Produktet skal være en stålramme som kan bære tagkonstruktionen. Først skal der gøres et valg af materialer hvorefter disse skal dimensioneres gennem nogle beregninger, alt efter hvilken form man ønsker sit indgangsparti skal have. Jeg valgte at lave en port med 3 ben af rektangulære stolper, hvorpå jeg placerer nogle HEB bjælker til fastgørelse i bagmuren. For at gennemføre projektet skulle man udføre en kravliste. Der skulle tages højde for styrke, brand og fugt.

Styrkeberegningerne udførte vi i Jørgen Tandrups timer og det viste sig at næsten hvilken som helst bjælke vi valgte, var stor nok.

Hvad brandkravene angår mente Bjarne at da det var udendørs og da konstruktionen ikke har nogen bærende betydning for resten af bygningen, ville brandmyndighederne nok se igennem fingrene med brandbeskyttelsen, dog hedder det sig at bærende konstruktioner skal være mindst BD30. I Bjarnes timer gennemgik vi hvordan man så kunne beskytte sine stålkonstruktioner hvis det blev nødvendigt. Den mest sandsynlige metode, skulle vi beskytte dette indgangsparti og beholde dens arkitektoniske træk, ville være at male stålkonstruktionen med branddrøj maling. En dyr maling som skal påsmøres ca. 7 gange for at opnå BD30, men den er effektiv da den skummer op og beskytter bjælken ved brand.Fugtbeskyttelsen opnås ved at varmforzinke hele konstruktionen, stump for stump. De rektangulære stolper skal ventileres da der ellers vil opstå kondens og korrosion inde i dem. Det opnås ved at holde dem åbne i bund og top.

Jeg udførte en produktionstegning af stålkonstruktionen, som også indeholder et skema med data for hver enkelt stål del. Dertil fremstillede jeg en kontrolplan som kvalitetssikring.

Træøvelsen

I træøvelsen skulle vi udføre et facadeparti til vores malerværksted. Det skulle udføres i træ med en facadebeklædning, isolering samt en indvendig beklædning. Facaden er ca. 10 meter lang og det lykkedes mig at dele den op i tre elementer hvor to af dem var ens. Det midterste element skulle indeholde en dør, hvor de to andre udstyres med vinduer. Jeg dimensionerede en rem af limtræ gennem beregninger så taget blev selvbærende. Remmen blev båret af gavlvæggene samt to HEB bjælker som var støbt ned i fundamentet. Det sværeste i øvelsen var at få elementerne til at passe omkring disse HEB bjælker. Jeg fandt frem til en udførelse med fyrretræ omkring HEB bjælken som både virker som brandbeskyttelse samt er med til at fastgøre elementerne til bjælken.

Til fastgørelse af elementerne har jeg valgt at bruge simple vinkelbeslag. Der er et 50 mm slidlag på gulvkonstruktionen i det rum elementerne lukker af. Dette slidlag støbes efter elementerne er sat på plads med vinkelbeslagene i både rem og betongulv. Så støbes slidlaget nemlig så det vil dække vinkelbeslagene og derved beholder vi det plane gulv til senere pålægning af ”Pergo”. For at skjule vinkelbeslagene er der skåret rektangulære huller der hvor beslagene skal sidde, til sidst dækkes det alligevel til med et andet lag gips. For at udføre det har jeg også måttet sænke sokkelen 50 mm ned så bundremmen i mine elementer kommer til at flugte med slidlaget, derved kan jeg føre bundremmen igennem ved mit dørhul og elementerne vil være stabile og håndterbare under transport og montage.

Konklusion

Alle 3 øvelser har været meget lærerige og jeg håber at de har givet mig den viden jeg skal bruge til at gennemføre vores eksamensprojekt. Der har som sædvanligt været lidt problemer med at komme i gang med tidsplanerne og den personlige tidsregistrering, men den er dog til stede. Min personlige indsats har været meget svingene både pga. andre sager som måtte prioriteres først samt svingende arbejdsmorale. Måden øvelserne er lagt på i starten af semestret, tror jeg er en stor fordel i forhold til sidste 3. semesters model hvor de startede på det hele samtidig. Jeg synes dog stadig at det trænger til nogle klarere linier for start og slut tidspunkter for øvelserne så de ikke overlapper hinanden, som nu hvor jeg skriver afrapportering i stedet for at udregne faskiner til mit eksamensprojekt.

Mvh. René