Welcome

To start with I would like to apologize to my teachers, because I did not complete my assignment. The result... this webpage in in both english and danish language. This site contains some exercises completed on the third semester of my studies for a bachelor degree in building construction and architecture. Enjoy the site.

Task description

Alle 3 øvelser er baseret på et malerværksted. Malerværkstedet er delt op af en en hovedbygning opbygget af betonelementer, en lille tilbygning med træelementer i den ene side og et udhæng over garageporten opbygget af stål. Opgaven lød på at fremstille nogle tegninger og andre dokumenter på alle tre komponenter. De første dokumenter skulle udarbejdes som om jeg var bygherrens hyrede rådgiver og projekterende. Her skulle jeg udarbejde materiale som en formfor bestilling til elementfabrikken. Så vendtevi kasketterne, nu var vi elementfabrikken som modtager ordre og skal fremstille nogle produktiontegninger til voresfabrik og nogle montagetegninger, samt findeud af hvordan dissebestanddele skal transporteres.

Final Report

My final report was completed at Byggeteknisk Højskole Haslev in denmark. The report describes how it felt to work with these exercises and how I feel about the outcome.

Contact

If you have any comments or suggestions please email me at: email
What do you like and dislike about this site? Help me to reach perfection:)

Search